TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CUỘC SỐNG 0988244633

Nhóm 1A (IA) trong bảng tuần hoàn có tên gọi là gì?

Câu hỏi: Nhóm IA trong bảng tuần hoàn có tên gọi

 A. Nhóm kim loại kiềm

 B. Nhóm kim loại kiềm thổ

 C. Nhóm halogen

 D. Nhóm khí hiếm

Đáp án đúng là A. Kim loại kiềm

Các nhóm là gì trong bảng tuần hoàn

Nhóm, trong hóa học là các cột trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trong một nhóm, các nguyên tố có các nguyên tử có số electron hóa trị giống hệt nhau và số chỗ trống hóa trị giống nhau.

Sự giống nhau này cả về thành phần và cấu trúc của lớp vỏ hóa trị nguyên tử của chúng. Ngụ ý về sự giống nhau tương ứng về cả tính chất hóa học và vật lý của chúng. Các nhóm được đánh số từ 1 đến 18.

Từ trái sang phải trong bảng tuần hoàn, có hai nhóm (1 và 2) thuộc nguyên tố khối s, hay khối hydro của bảng tuần hoàn.

Mười nhóm từ 3 đến 12 trong khối d hoặc khối chuyển tiếp.

Sáu nhóm từ 13 đến 18 trong khối p.

Các nguyên tố trong khối f hoặc khối chuyển tiếp bên trong.

Lanthanoids và actinoids không được cung cấp số nhóm.

 

62 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Liên hệ làm việc

Liên hệ làm việc

(+84)097.8101.805

Liên hệ email:

Liên hệ email:

chiendich@tinhnguyenquocgia.com

Mua hàng

Mua hàng trực tuyến

Tại đây