TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CUỘC SỐNG 0988244633

Hóa trị của 20 nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 trang 42

Hóa trị của 20 nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 trang 42

Số nguyên tử Tên Ký hiệu Hóa trị
1 Hydrogen H I
2 Helium He I
3 Lithium Li I
4 Beryllium Be I
5 Boron B I
6 Carbon C II
7 Nitrogen N I
8 Oxygen O II
9 Fluorine F II, III
10 Neon Ne II
11 Sodium Na II
12 Magnesium Mg II
13 Aluminium Al III
14 Silicon Si I
15 Phosphorus P I
16 Sulfur S II
17 Chlorine Cl I
18 Argon Ar III
19 Potassium K II
20 Calcium Ca II

Số nguyên tử của một nguyên tố cung cấp thông tin gì?

Số nguyên tử của một nguyên tố cung cấp cái nhín sâu sắc về số lượng proton tồn tại bên trong hạt nhân của nguyên tố đó và cả số lượng electron bao quanh hạt nhân này.

Ví dụ, số nguyên tử của natri là 11. Điều này ngụ ý rằng hạt nhân của nguyên tử natri chứa 11 proton và được bao quanh bởi tổng cộng 11 electron. Vì số nguyên tử của một nguyên tố bằng số electron mà nó chứa, cấu hình electron của nguyên tố có thể được xác định bằng cách biết số hiệu nguyên tử của nó.

Điều quan trọng cần lưu ý là số lượng notron tồn tại trong hạt nhân nguyên tử không thể được xác định bằng số hiệu nguyên tử của nó. Các đồng vị khác nhau của một nguyên tố có thể có cùng số proton và electron (vì chúng có cùng số hiệu nguyên tử), nhưng có thể có số notron khác nhau.

Ví dụ, nguyên tử natri có thể có 11, 12 hoặc 13 notron (dựa trên đồng vị) nhưng sẽ luôn có 11 proton và 11 electron.

Tại sao Kali được biểu thị bằng ký hiệu ‘K’ và Natri bằng ký hiệu ‘Na’?

Biểu tượng của kali là ‘K’ vì nó bắt nguồn từ tên Latin thời trung cổ của nguyên tố này, đó là ‘Kalium’. Tương tự ký hiệu của natri là ‘Na’ vì tên cũ của nó là ‘Natrium’. Một số nguyên tố khác có thể ký hiệu bằng tên cũ của họ. Một vài ví dụ được liệt kê dưới đây:

  • Ký hiệu của sắt là ‘Fe’, tên Latinh là ‘Ferrum’.
  • Ký hiệu của đồng là ‘Cu’, tên Latinh là ‘Cuprum’.
  • Ký hiệu của bạc là ‘Ag’, tên Latinh là ‘Argentum’.
  • Ký hiệu của thiếc là ‘Sn’, tên Latinh là ‘Stannum’.
  • Ký hiệu của antimon là ‘Sb’, tên Latinh là ‘Stibium’.
  • Ký hiệu của vonfram là ‘W’, tên tiếng Đức là ‘Wolfram’.
  • Ký hiệu của vàng là ‘Au’, tên Latinh là ‘Aurum’.
  • Ký hiệu của thủy ngân là ‘Ag’, tên Latinh là ‘Hydrargyrum’.
  • Ký hiệu của chì là ‘Pb’, tên Latinh là ‘Plumbum’.

Bảng tuần hoàn hiện đại có đến 118 nguyên tố và các nguyên tố mới vẫn liên tục được phát hiện ra. 20 nguyên tố trong hóa học lớp 8 chỉ là các nguyên tố đơn giản và quen thuộc nhất. Chúng sẽ đi theo bạn trong suốt các năm cấp 2 – cấp 3 tiếp theo vì vậy hãy ráng thuộc lòng nhé.

Nguồn tham khảo: 

62 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Liên hệ làm việc

Liên hệ làm việc

(+84)097.8101.805

Liên hệ email:

Liên hệ email:

chiendich@tinhnguyenquocgia.com

Mua hàng

Mua hàng trực tuyến

Tại đây